Informacja

Trwa aktualizacja bazy danych.
Aktualna wersja bazy danych: 18.8.0.108; trwa aktualizacja do wersji 19.1.0.143
Proszę uruchomić aplikację ponownie za kilka minut.

© 2019 Vulcan Uonet+